Reklamacje

Jeśli otrzymany produkt posiada wady, możesz dokonać jego zwrotu. W tym celu:

1. Prześlij reklamowany produkt na nasz adresy korespondencyjny: Fundacja Dobra Fabryka, ul. Klarysewska 52C, 02-936 Warszawa, dołączając do niego wypełniony formularz reklamacyjny zamieszczony poniżej oraz paragon zakupu.

2. W ciągu 14 dniu od otrzymania przesyłki, rozpatrzymy Twoją reklamację. Brak naszej odpowiedzi w tym terminie będzie oznaczał, że rozpatrzyliśmy ją pozytywnie.

3. Zwrot kosztów poniesionych przez Ciebie w związku z reklamacją, w tym kosztów przesyłki zwrotnej reklamowanego produktu, lub przesłanie innego zaakceptowanego przez Ciebie produktu, nastąpi niezwłocznie w przypadku uznania reklamacji za zasadną.

4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji produkt zostanie odesłany na wskazany w zamówieniu adres wraz z opinią o braku podstaw do uznania reklamacji. Nie zwrócimy Ci wówczas kosztów przesyłki zwrotnej, które poniosłeś.

pobierz formularz reklamacyjny